Werken aan elektrische voertuigen: regel het Aanwijsbeleid!

Aanwijsbeleid NEN 9140

21-06-2023 | De automotive werkplaats verandert in een hoog tempo. Steeds meer mobiliteitsbedrijven krijgen te maken met hybride, plug-in hybride en volledig elektrische voertuigen. Wat zijn precies de regels? Waar liggen de risico’s? En waarom is een goed Aanwijsbeleid zo belangrijk?

In de praktijk zien we dat veel autobedrijven investeren in opleiding en training voor de NEN-certificering van medewerkers. Maar we zien ook dat veel bedrijven het verplichte Aanwijsbeleid niet of niet goed hebben geregeld. Dit brengt de nodige risico’s met zich mee. Ben jij werkgever of eindverantwoordelijke? Werken medewerkers in jouw bedrijf aan elektrische voertuigen? Dan ben je volgens de Arbowet verplicht om aan het Aanwijsbeleid NEN 9140 te voldoen.

Aanwijsbeleid e-voertuigen

Veilig werken is bij elektrische voertuigen van het grootste belang. Ook als je niet aan het Hoog Voltage-systeem werkt, moet je weten wat je wel en niet aan een e-voertuig mag doen. Om te voorkomen dat iemand gewond raakt tijdens werkzaamheden aan een elektrisch voertuig moet je over de juiste vakkennis, de juiste gereedschappen en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) beschikken. Ook moet je aangewezen zijn om aan het HV-systeem van een e-voertuig te mogen werken. Dit is vastgelegd in het Aanwijsbeleid e-voertuigen NEN 9140:2019.

Naleving Arbowet

Wat staat er precies in het Aanwijsbeleid e-voertuigen? Volgens NEN 9140:2019 moet iemand binnen het bedrijf zijn aangewezen voor de naleving van de Arbowet. Op grond van de Arbowet is de werkgever belast met de veiligheid en de gezondheid van werknemers. Werkzaamheden aan of dichtbij elektrische installaties die gevaren kunnen opleveren, moeten door deskundige, voldoende onderrichte en daartoe bevoegde werknemers worden uitgevoerd. Alleen personen die een schriftelijke aanwijzing hebben van of door de werkgever, mogen werkzaamheden uitvoeren waarbij elektrische gevaren kunnen optreden. Dit geldt ook voor elektrische voertuigen.

VOP, VP en WV

In het Aanwijsbeleid leggen de werkgever en de technicus die aan elektrische voertuigen werkt schriftelijk vast welke werkzaamheden mogen worden uitgevoerd. In de schriftelijke overeenkomst staat dat hiervoor voldoende instructies zijn gegeven en dat de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en gereedschappen zullen worden gebruikt. Het Aanwijsbeleid maakt onderscheid tussen de volgende personen:

 1. de EV voldoende onderricht persoon (EV-VOP)
 2. de EV vakbekwaam persoon (EV-VP)
 3. de EV werkverantwoordelijke (EV-WV)

Vastleggen en ondertekenen

Met het ondertekenen van een aanwijsformulier verklaart een persoon (bijvoorbeeld de medewerker/technicus) dat hij/zij de opdracht aanvaardt om zorg te dragen voor een veilig verloop

van de elektrische werkzaamheden. Daarbij krijgt hij/zij ook de bijbehorende bevoegdheden. Het aanwijsdocument moet minimaal de volgende punten bevatten:

 • De naam van de persoon
 • De ingangsdatum en eventuele einddatum van de aanwijzing
 • In welke rol de persoon wordt aangewezen (EV-WV, EV-VP of EV-VOP)
 • Voor welke e-voertuigen of delen van e-voertuigen de persoon bevoegd is
 • Voor welke werkzaamheden de persoon bevoegd is
 • Plaats en datum van de aanwijzing
 • Naam en functie van de persoon die aanwijst
 • Handtekening van de persoon die aanwijst en de handtekening van de persoon die aangewezen wordt

Interessant voor jou

Smart Remote

De Smart Remote is de nieuwste remote. De Smart Remote is te gebruiken met iedere PC, laptop of tablet met Wifi via een unieke online website. De Smart Remote is een vereiste interface om gebruik te kunnen maken van AutoNiveau Remote Diagnostics.

AutoNiveau Solutions Pro

Met AutoNiveau Solutions Pro stel je nog sneller diagnose dankzij de uitgebreide database. Je hoeft minder snel de helpdesk te bellen en kunt zaken makkelijk en snel zelf oplossen. Dit scheelt in de tijd die je met een storing bezig bent en de auto is sneller weer de werkplaats uit.

Drew Technologies CarDAQ-Plus 3

De Drew Technologies CarDAQ-Plus 3 is geschikt voor het (her)programmeren van modules voor voertuigen vanaf Euro-5 standaard. Drew Technologies is marktleider op het gebied kwalitatieve en betrouwbare universele Pass-Thru interfaces.