Nieuwsbrief

Onze doelen

AutoNiveau locatie AmsterdamAutoNiveau is gestart in 2005 met als doel bedrijven in de automobiel branche te ondersteunen. Sindsdien zijn voor diverse importeurs, dealers en universele autobedrijven verschillende soorten trainingen ontwikkeld en gegeven. Door onze open en heldere manier van communiceren zijn inmiddels vele bedrijven klant van AutoNiveau en zijn met diverse partners nauwe samenwerkingen opgezet. Door deze nieuwe samenwerkingen zijn onze diensten verder uitgebreid met een technische helpdesk waardoor we bedrijven nog beter kunnen ondersteunen.
 

Missie

AutoNiveau, Samen Leren Ontwikkelen!
Wij geloven in “samen” werken met deelnemers, werkgevers en opdrachtgevers voor het maximale resultaat.
Leren ontwikkelen” waardoor systemen en patronen worden herkend en deze direct op verschillende manieren kunnen worden toegepast in de dagelijkse werkzaamheden.
 

Visie

Door een doelanalyse en inventarisatie van de huidige situatie wordt de behoefte om het doel te behalen bekend. In een plan waarbij de toepasbaarheid in het dagelijks functioneren een belangrijke rol speelt worden de benodigde ontwikkelingen beschreven. De werkwijze van AutoNiveau is het begeleiden, evalueren en bijsturen van de ontwikkeling door trainen en of coachen waarbij bedrijven of medewerkers zelfstandig leren denken, werken en beslissen om gemotiveerd gestelde doelen te behalen.

 
Maatregelen Corona

Beste opdrachtgevers en deelnemers van AutoNiveau trainingen,

Corona perikelen

Zoals bekend houden de corona perikelen de hele wereld en ook u en ons in een houtgreep. Waar de werkplaatsen nog doordraaien, zijn de trainingen na de persconferentie van 31 maart verder uitgesteld tot 28 april. In de persconferentie is direct aangegeven dat een verlenging mogelijk is. Voor de zekerheid hebben we de start van de klassikale trainingen om deze reden een week extra opgeschoven.

Herstart klassikale trainingen op woensdag 6 mei

Dit betekent dat alle trainingen gepland tot 5 mei worden ingetrokken en opnieuw gepland. Op dit moment wordt een nieuwe planning gemaakt waar de eerste training start op woensdag 6 mei, de komende weken zullen daarvoor opnieuw uitnodigingen voor worden verstuurd. Alle uitnodigingen en herinneringen die zijn verstuurd of nog worden verstuurd met een datum voor 6 mei kunnen als niet verstuurd worden beschouwd.

Helpdesk en Remote Diagnostics

Onze medewerkers op de telefonische helpdesk en op Remote Diagnostic zijn wel normaal bereikbaar van 08.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.45 uur.

Wanneer de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, passen we onze berichtgeving daarop aan. Kijk regelmatig op onze site.

Voor vragen zijn we telefonisch bereikbaar op 088 - 00 44 123

Bedankt voor uw begrip en medewerking.

Directie en medewerkers AutoNiveau